CONTACT US

Ba Ria Vung Tau Seafood Processing and Import Export Joint Stock Company

BASEAFOOD VIETNAM

Adress: No. 2, Trung Trac, Ward 1, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province, Vietnam

ANH NGUYEN (Ms)   – Sales Department-

Email: Anhnguyenbaseafood@gmail.com

Tel: (+84) 36 231 0080

Personal web: https://www.apafood.com/

Skype: Anhnguyenbsf

google-site-verification: google1f0baaa019b4d28c.html

4 thoughts on “CONTACT US

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button